Adorující Anděl

04.09.2020

Naše studentka Vendula Vítová se zaměřila na restaurování polychromované dřevěné plastiky anděla, který byl studentce zadán jako Diplomový úkol. S nelehkým úkolem si studentka počala velice citlivě a dopracovala práci do zdárného kvalitního výsledku. 

Dílo Adorující anděl 

Adorující anděl je socha vytvořená v 18. století neznámým autorem. Její určení lokality původního umístění není známo, avšak majitelem díla je Národní muzeum. Adorující anděl je jedním ze dvojice soch, které byly restaurovány k vůli velice rozsáhlému poškození. Záměrem, proč byly sochy restaurovány, bylo sochy uvést do reprezentativního pro expozici Národního muzea. 

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Proces stratigrafických sond polychromie
Proces stratigrafických sond polychromie
Proces křídování a vytváření podkladů pod polychromii
Proces křídování a vytváření podkladů pod polychromii

Doufáme, že se naší studentce bude i nadále dařit a budeme se těšit na další pracovní postupy a úspěchy. Tímto studentce děkujeme za strávené chvíle v naší škole.