Socha sv. Václava

02.12.2022

Socha sv. Václava, která je nejvýznamnějším sochařským dílem Svatovítské katedrály,

je vyjádřením středověkého ideálu ctnostného rytíře a dobrotivého panovníka. Autorem sochy
ve Svatovítské katedrále byl s největší pravděpodobností samotný Petr Parléř, zezadu je jen
hrubě opracovaná, protože se počítalo, že bude umístěna u stěny. Socha vznikla buď v letech
1372-1373, nejpozději roku 1373. Polychromii sochy zhotovil mistr Osvald, jak o tom svědčí
záznam v účtech svatovítské hutě ze září 1373.

jakub Orava restauroval sádrový odlitek sochy, která je ve vlastnictví AVU. Socha byla poškozená a bylo zapotřebí intenzivní péče, abychom navrátili soše její důstojný vzhled.  

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Proces čištění
Proces čištění
Proces konsolidace
Proces konsolidace
Proces plastické retuše
Proces plastické retuše
Vytváření makety pro tvarovou rekonstrukci
Vytváření makety pro tvarovou rekonstrukci
Vytvoření tvarové rekonstrukce
Vytvoření tvarové rekonstrukce
Stav po restaurování
Stav po restaurování