Stojící akt se založenýma rukama

12.12.2022

"Tato plastika mi byla svěřena jako restaurátorská práce v ateliéru MgA. Jana Kracíka.

Stav plastiky před zahájením restaurátorských prací: povrchová úprava patinace byla poškozena působením povětrnostních podmínek v místě osazení plastiky v zahradách Šternberského paláce. Povrch sochy tím byl porušen a docházelo tak k nekontrolované tvorbě oxidačních produktů výrobního materiálu bronz. Vzhledově a esteticky to narušuje pohled na samotný akt ženy. Bylo tedy zapotřebí tento proces zastavit a obnovit patinaci na poškozených místech tak, aby byl shodný s původní povrchovou úpravou. Na závěr byl celý povrch plastiky zafixován dvojitým nátěrem vosku. Socha byla opět osazena na původní místo v zahradě."

Lukáš Kubíček

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Poškození platily v oblasti paginace
Poškození platily v oblasti paginace
Lokální plastická retuš
Lokální plastická retuš
Obnovení patinace
Obnovení patinace
Stav po restaurování
Stav po restaurování