Restaurování sochařských uměleckých děl v našem ateliéru!

Čemu se věnujeme

Náš studijní program
 

Od sochařské přípravy

V první řadě klademe výtvarný důraz na sochařskou přípravu studenta. Je velice důležité, aby student ovládl řemeslo pro další vývoj restaurátorské praxe. 

Přes badatelskou činnost

Podstatným faktorem při studiu je teoretická znalost materiálů v rámci jejich historie, ale i současného promítnutí do budoucího chování po všech stranách. Naši studenti hledají příčiny poškození a zkoumají technologické postupy. 

Se znalostí historických a soudobých technik

Teoretické poznatky promítáme do praktického využití. Snažíme se o pochopení historických technik, na kterých studenti staví a dále je mohou rozšiřovat o současné techniky za využití high-tech technologií. 

Po restaurování památek

Veškeré zúročené zkušenosti jsou následně aplikovány při provádění restaurátorských prací. Studenti své vzdělání prohlubují na restaurování památek pod odborným dohledem vedení ateliéru. 

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Jana Kracíka

Studijní obor Restaurování výtvarných děl sochařských je na Akademii výtvarných umění zakotven dlouholetou tradicí a zkušeností. Po roce 1989 se podobně jako u ostatních ateliérů začala utvářet škola s demokratickými přístupy, která čerpá ze současných možností s maximálním důrazem na tradiční hodnoty. Zázemí ateliéru tvoří tým profesionálů, odborníků a znalců s mnohaletou praxí v oboru. Ti se společně podílejí na rozvoji dovedností a řemeslných základů, s kterými jsou uchazečky a uchazeči na školu přijímáni.

4

ODDĚLENÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště máme rozdělené podle potřeb prováděných prací tak, aby každý student měl prostor pro svoji práci. 

2000+

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

Naši studenti již dokončily nespočet projektů v rámci své tvorby a resturátorských prací. 

150+

ABSOLVENTŮ

Našimi bránami restaurátorské školy již prošla řada zkušených a kvalifikovaných absolventů. 

Momentálně

Aktuální dění v ateliéru
 

Nastal konec roku a s koncem roku také klauzury. Studenti našeho ročníku dnes obhajovali práci z celého akademického roku.
Obhajoby odstartovali studenty prvního ročníku v budově Jana Zajíce v prostorách přípravky AVU a následně pokračovali na Moderní galerii AVU.

Klauzury 2024

19.05.2024

Srdečně vás zveme na letošní výstavu ročníkových prací.

Náš ateliér vám přeje veselé svátky a vše nejlepší do nového roku 2024. Budeme se těšit, co nám nový rok nadělí. S přáním všeho dobrého, Ateliér restaurování uměleckých děl sochařských.

Je nám potěšením oznámit, že náš student celoživotního vzdělávání Lukáš Kubíček realizuje bronzový portrét Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha. Vyhotovení bronzové busty navazuje na předešlé restaurování sádrového portrétu od známého sochaře Bohumila Kafky. Sádrový model byl restaurován již v červnu roku 2023, ovšem následovalo převedení do...