Ukončené projekty 
 

"Sádrová půl figura, měla plastická poškození, především v oblasti podstavce. Proto byla do podstavce vytvořena nerezová konstrukce, pro zamezení dalšího poškození při manipulaci. Povrch byl znečištěn prachovým depozitem. Byl proveden laboratorní průzkum z odebraných vzorků. Průzkum potvrdil, že patina není původní, a to ani zlacení. Proto byla...

Socha sv. Václava, která je nejvýznamnějším sochařským dílem Svatovítské katedrály,

"Restaurátorský proces byl započat průzkumem a také na něj navazující teoretickou prací. Plastika byla před restaurátorským zásahem ve dvou fragmentech. Byly také patrné dřívější restaurátorské zásahy, lepené spoje a přetoky klihu. Byl proveden podrobný průzkum jak materiálový, tak historický i z hlediska technologie výroby. Předmět byl citlivě...

"Po převzetí figurálního reliéfu ze sbírek Národního Muzea byl vytvořen restaurátorský záměr. Vizuální a stratigrafický průzkum povrchu pomohli odhalit hlavní cíle zásahu - očištění povrchu reliéfu, odstranění druhotných konstrukčních/spojujících úprav, vytvoření nové nosné konstrukce, sesazení dvou rozlomených částí, doplnění chybějící modelace a...

"Reliéf byl celý pokryt vysokou vrstvou prachového depozitu a jinými polutanty. Vykazoval také degradaci odpovídající nevhodnému uložení. Levá část byla vystavena delšímu působení vody a došlo k rozpuštění původního materiálu. Na obou stranách byly lomy, které odpovídaly některým dochovaným fragmentům. Na lomech byla viditelná juta textilie....

"Vzhledem ke stáří i stavu předmětu bylo nutné přistupovat k restaurování tohoto předmětu se zvýšenou opatrností. Pro přiblížení stavu vnitřní konstrukce atributu jsem se pokusil vytvořit kopii berly v materiálu a technikou, které odpovídali původnímu zhotovení. Bylo navrhnuto, aby se zhotovená kopie osadila na místo dochovaných fragmentů atributu,...

Restaurování litinového pomníku Františka Palackého s kamenným podstavcem

Druhou párovou sochou z Nové Paky je socha Ecce Homo, kterou restauroval Petr Štalzer, student 6. ročníku. Jedná se o párovou sochu s Pannou Marii Bolestnou, kterou restaurovala jeho kolegyně.

Úkol restaurování sochy od Fosefa Fráňka byl svěřen posluchači 6. ročníku Petrovi Štalzerovi. Jako jedno z úkolů letošní diplomové práce bylo restaurování sádrové sochy boxera. Socha byla velice poškozena a byla ohrožená její statika. Povrch byl nadmíru znečištěn a nebylo dochováno velké procento původní modelace. Petr si z úkolem poradil bravurně...

Jako třetí realizací restaurování od studentky Barbory Kahůdové byla socha rytíře v brnění od autora Antonína Poppa z roku 1888. Polychromovaná sádrová plastika byla nešťastně poničena a jako komplexní výtvarné dílo neplnila reprezentativní celkové dílo. Restaurátorský zákrok vyžadoval důsledný zákrok a citlivý přístup v průběhu restaurování a nás...

Jako další restaurátorská realizace od naší absolventky Barbory Kahůdové je socha Přes překážky od sochaře Zdeňka Němečka. Restaurování sochy byla komplexní práce, kdy byla řešená samotná socha z umělého kamene, ale také zde docházelo k řešení soklové architektury z kovového materiálu.A CO TEĎ?

Aktuální dění v ateliéru