Chci studovat

Chtěli byste studovat u nás v ateliéru? 

Zde je několik informací, které je třeba brát na zřetel: 

Standardní doba studia v magisterském studijním programu je šest let. Pro přijetí do šestiletého magisterského studia je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč/ka v maturitním ročníku). 

Studium probíhá v českém jazyce, stejné podmínky platí i pro zahraniční uchazeče a uchazečky.

Občané jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské musejí prokázat znalost českého jazyka osvědčením o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně B1.

U všech oborů (ateliérů) je přijímací zkouška talentová a probíhá ve dvou vyřazovacích kolech. Základním kritériem pro přijetí ke studiu je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečného všeobecného kulturního přehledu. 

Pokud byste máte zájem o studium, jako prvotní informační bázi by mělo být:

  • zúčastnit se Dne otevřených dveří (obvykle v listopadu)
  • domluvit si konzultaci
  • sledovat aktivity ateliéru


Pro případnou konzultaci nás kontaktujte:

Veškeré informace také najdete na stránkách AVU: