3D scanování

14.04.2023

V minulém semestru jsme začali spolupracovat s naší hlavní budovou a především s novým pracovištěm moderních technologií. Jedním z postupů, které jsme dlouhodobě chtěli zařadit do našeho studijního programu je 3D scan a práce s ním. 

To, co je pro nás zajímavé, je možnost naskenovat sochu před restaurováním, poté během restaurování a samozřejmě na konci. Tyto data nám mohou pomoci pro archivaci dochované plasticity, ale také pro zákres nové plastické retuše nebo zaměření jednotlivých zákroků. 

Ovšem vše je složité na čas a přípravu. Proto jsme začali hledat cestu, jak tento úkon přenést studentům tak, aby byli schopni pracovat ve 3D sami. Díky grantovému projektu, který vypracovala diplomantka Michaela Šmídová ve spolupráci s Tomášem Otoupalem jsme pořídili ateliérový scanner, který je uživatelsky přívětivý a je vhodný pro práci. 

Scanner je celkem mobilní a lze s ním pracovat i v terénu. Právě začíná objev 3D světa a práce s ním. Využíti jsme našli hned několik a právě probíhají první zkoušky, jak jej naplno využít.