Busta hraběte Harracha

12.12.2023

Je nám potěšením oznámit, že náš student celoživotního vzdělávání Lukáš Kubíček realizuje bronzový portrét Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha. Vyhotovení bronzové busty navazuje na předešlé restaurování sádrového portrétu od známého sochaře Bohumila Kafky. Sádrový model byl restaurován již v červnu roku 2023, ovšem následovalo převedení do vosku, sochařská rekonstrukce chybějících či poškozených částí a finalizování soklové části či vyhotovení erbovního znamení. Následně byl vytvořen voskový model pro slévárnu. Celý proces Lukáš Kubíček koordinoval se slévárnou Ještědský Bronz a následně veškeré úkony spjaté s cizolováním a patinací povrchu vytvářel. 

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909) patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého národního života v druhé polovině 19. století. Významně se zasloužil o dokončení Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Jako prezident Společnosti Muzea Království českého, kterým byl od roku 1890 až do své smrti, se intenzivně zabýval stěhováním sbírek a budováním stálých expozic. Jako kurátor Matice české, fungující při Národním muzeu, podporoval vydávání české literatury. Stál při zrodu dalších národních institucí, zapojoval se do politického života a intenzivně se věnoval ochraně a popularizaci Krkonoš, kde bylo jeho trvalé sídlo.

Busta byla odhalená dne 12.12.2023 v podvečer v Panteonu Národního Muzea za přítomnosti vzácných hostů. Velice tímto děkujeme za možnost realizovat velice zajímavou a hodnotnou práci. Především chceme poděkovat Národnímu Muzeu, Společnosti Národního Muzea a všem, kteří se podíleli na vzniku a financování realizace busty Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha.