Diplomanti osazují část diplomových prací

26.07.2021

A je to tady! 

Naši diplomanti Petr Štalzer a Barbora Kahůdová dnes přivezli sochy na své původní místo. Sochy jsou primární součástí diplomové zkoušky. Studenti restaurovali sochy poslední rok a to i za distanční výuky. Proto můžeme říct, že tento úkol nebyl jednoduchý a skrýval za sebou řadu komplikací. 

Proto se můžeme těšit tím, že sochy se vrací zpět na své původní místo po zdařilém restaurování. 

"Předmětem restaurování je kamenná figurální skulptura Ecce Homo a trojdílný podstavec, vytvořené kamenickými nástroji z červeného střednozrnného pískovce, neznámým sochařem. Toto dílo bylo umístěno v Nové Pace před hřbitovní kaplí Panny Marie Bolestné. Socha zobrazuje figurální akt Ježíše Krista korunovaného trnovou korunou, oděného v bederní roušce a pláště, stojícího v kontrapostu, jehož váha spočívá na pravé noze. Plášť na zádové části splývá od krku k nohám až na samotný plintus sochy. Zakrývá levé rameno a část levé paže a v oblasti hrudi je spojen páskem. Na stranách vzedmutá drapérie pláště přesahuje figuru a vytváří tak její obrysový rámec. Paže Ježíše Krista jsou sepjaty provazem u levého boku v oblasti pánve a v jeho náruči spočívá fragment atributu. Tímto atributem býval z ikonografického hlediska převážně bambus, či třtina. Hlava Krista je nakloněna na stranu pravého ramene, pohled směřuje vzhůru a ve výrazu je zřejmé útrpné pohnutí. Socha je umístěna na soklu obdélníkového půdorysu, který se skládá ze tří částí. Spodní část podstavce má tvar širokého kvádrového fundamentu s vrchní profilovanou hranou, ze kterého vyrůstá kvádrový pilíř, na jehož čelní straně je v zrcadle vysekán nápis Ecce Homo. Pilíř je završen vzdutou římsou na čelní straně prolomenou segmentovým tvarem. Na zadní straně této vrchní části je vysekaný nápis určující datum osazení, či vytvoření dvojice soch "A 1771 ∞"

Text převzat od Petra Štalzera

"Tuto kamennou sochu - Pannu Marii Bolestnou jsem restaurovala tak, aby mohla být vrácena zpět na své místo před hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné v Nové Pace. Veškeré restaurátorské zásahy zohledňovali to, že dílo bude dále vystaveno povětrnostním vlivům. Památka nadále plnísvoji funkci - zobrazení Panny Marie Bolestné a restaurování probíhalo v zájmu navrácení celé autenticity díla s ponecháním její původní patiny. Z památky byly vyjmuty kovové armatury a čep, památka byla očištěna sochou cestou a biologické napadení bylo odstraněno. Památka byla lokálně prekonsolidována. Všechny nevhodné tmely byly odstraněny. Fragmenty uvolněné polychromie byly upevněny. Poté proběhlo čištění památky mokrou cestou pomocí parního čističe a demineralizované vody. Památka byla ošetřena konsolidačním prostředkem. Po vyčkání technologické pauzy proběhla etapa plastických retuší a poté i lokální barevná retuš na nově vytvořených tmelech. Na základě vyhodnocení laboratorních vzorků stratigrafických vrstev se určilo, jaký barevností charakter bude socha prezentovat. Bylo přistoupeno ke snímání druhotné polychromie, která nevyhovovala svou barevností. Po této etapě bylo přistoupeno k citlivému doplnění a podpoření jednotlivých částí barevnosti díla. Tmely a narušená místa, byla pojednána barevně v návaznosti na celek. K soše byl doplněn chybějící atribut svatozáře. Po dokončení restaurátorských prací na památce byla socha s podstavcem převezena autodopravou zpět na své místo do Nové Paky před Hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné."

Text převzat od Barbory Kahůdové