Klauzury 2021-2022

31.05.2022

Po roce jsme opět měli klauzury studentských prací! Naši studenti obhajovali své klauzurní práce, na kterých rok pracovali. První, druhý a třetí ročník pracovali převážně na plastických realizacích, které jsou prezentovány v sochařské hlíně. Po klauzurách budou studenti odlévat jednotlivé práce do sádry. 

Studenti vyšších ročníků pracovali na restaurování plastik a soch. Čtvrtý ročník se soustředil na restaurování sádrových plastik, restaurování dřeva a také na vytváření kopií do umělého kamene. V pátém ročníku se studenti také soustředily na sádrové plastiky, ale také na restaurování litiny a keramiky. 

Ateliér je momentálně naplněn jak tvorbou, tak zrestaurovanými plastikami. Nastavené pracovní tempo není pro studenty zcela jednoduché, ovšem tento rok pracovali s energií a sílou. Můžeme tento rok hodnotit velice pozitivně a budeme se na studenty těšit opět na začátku roku.