Modelování figury

18.03.2022

Jednou z důležitých sochařských disciplín v našem ateliéru je modelování figury dle živého modelu. Zadání ztvárňuje hned několik ročníků a to od prvního ročníku, až po třetí ročník. Ovšem zadání se skrze ročníky mění v závislosti na zkušenostech a náročnosti studia. 

První ročník se věnuje modelování figuře v poměru 1:2, druhý ročník modeluje figuru ve tříčtvrtečním měřítku a poslední třetí ročník modeluje figuru 1:1. Poměr měřítka je důležitou zkušeností pro studenty. Znalost zmenšování či zvětšování dle modelu je běžnou praxí řemeslné zkušenosti. Dbáme na to, aby naši studenti získali zkušenost s poměry a naučily se práci s pracovním modelem a následně s výslednou prací v náležitém měřítku. 

Ovšem jsme v začátku semestru a v počáteční fázi modelování. Také je třeba brát v potaz faktor získávání zkušeností a hledání tvarů dle modelu. Pro to, abychom mohli hledat správné proporce a hledat správnou velikost ve zmenšeném měřítku, hledáme způsoby, které jsou nápomocny. 

Studentům jsme představili několik možností zmenšování v poměru a také jsme si vyrobili redukční kleště pro snadnější práci a lehké urychlení hledání. 

Spolupracovali jsme s dílny na Hlavní budově AVU a nalezli jsme materiál i technologii pro výrobu co nejpřesnějších redukčních kleští. Příprava byla od samého nápadu, až po rozvrhnutí v Autocadu. 

Ve spolupráci s technologem jsme nalezli cestu a materiál pro reprodukci redukčních kleští pro každého studenta. Pro zajištění přesnosti jsme zvolili cestu řezného laseru. 

Díky této metodě jsme mohli reprodukovat redukční kleště pro všechny studenty ze stejného vzoru. 

Vzniklé polotovary bylo zapotřebí opracovat do požadovaného finálního stavu a následně bylo zapotřebí vytvořit na redukčních kleštích poměrové rozmezí, aby redukční kleště byly řádně funkční. 

Pro práci jsme udělali několik kroků, aby studie figury dle živého modelu probíhala bez velkých obtíží. nezbývá nic jiného, než aby studenti vložili veškerou energii do zadání a na konci roku nám vznikly kvalitní studie figury.