Obhajoby diplomantského ročníku

13.09.2021

Studenti diplomového ročníku dnes prožívali závěrečné chvíle studia. Po nelehkém roce a komplikacím spojené se studiem mohli dnes obhájit svojí práci, na které pracovali přes rok. Obhajoby diplomového ročníku ovšem nebyly napínavé. Naši studenti předvedli suverénní a naprosto profesionální práci a to včetně obhajoby. 

Po šesti letech se loučíme s diplomanty Barborou Kahůdovou a Petrem Štalcrem. Oddipomovali s hodnocením výborně a my věříme, že toto hodnocení si naši absolventi ponesou i během jejich praxe.