Osazení bysty Františka Palackého

13.05.2022

S radostí můžeme sdělit, že náš student Filip Matoušek osadil restaurovanou Sochu Františka Palackého v Městci Králové. Díky Covidové situaci si ale občané města museli počkat. Téměř po dvou letech se socha vrací na náměstí Republiky. 

Svěřený úkol studentovi nebyl jednoduchý a můžeme říci, že jsme velice rádi, jak výsledek dopadl. Po dlouhé době jsme byli přítomní při restaurování litinové plastiky. 

Restaurování litinového pomníku Františka Palackého s kamenným podstavcem

Restaurování pomníku Františka Palackého byl úkol, při kterém jsem si osvojil nové restaurátorské a další řemeslné pracovní postupy. Pomník sestává z litinové busty se soklem a tří kamenných stupňovitě poskládaných bloků. Po rozebrání jsme jej převezli do školního ateliéru, kde bylo zapotřebí provést důkladný restaurátorský průzkum sestávající z vizuální, laboratorní a technologické části. Vizuální, stratigrafický i metalografický (provedený ve spolupráci se SVÚOM) průzkum ukázali, že litinový sokl i busta jsou pokryty četnými vrstvami nepůvodních povrchových úprav, které bylo nutné odstranit z důvodu značné koroze původního litinového materiálu. Chybějící či poničené části soklu i podstavce pod bustou bylo nutné zrekonstruovat a doplnit. Litinové prvky byly odlity ve spolupráci s profesionální slévárnou (Stará huť s. r. o., Svojtka). Očištěný litinový pomník bylo vzhledem k náchylnosti ke korozi nutné ošetřit suříkovou povrchovou úpravou. Dále byl rekonstruován původní nátěrový systém na bázi olejových barev s železitými pigmenty a následně byly původním způsobem osazeny nově odlité části na litinový sokl. Na základě rest. průzkumu bylo rozhodnuto také o zlacení zdobných prvků. Po dokončení etapy zlacení byly jednotlivé díly převezeny na původní místo zkompletovány dle dochovaného způsobu kotvení a následně osazeny a předány městu.

Autor: Filip Matoušek