Osazení soch Strahov

07.08.2021

V červu tohoto roku jsme se dostali jako ateliér Restaurování děl sochařských k projetku našeho bývalého profesora Petra Siegla a jeho pracovního týmu složeném z MgA. Michala Poláka, MgA. Tomáše Tichého a MgA. Petra Laciny. Pánové před necelými pěti lety sesazovali sochy s Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Sochy byly restaurovány pod dohledem prof. Petra Siegla. 

Sochy byly po restaurování převezeny zpět na Stahov, ale k osazování nedošlo. Jednalo se o kopie v umělém kameni dle původních soch a jejich kvalita byla označena za nedostatečnou. Proto tým profesora Siegla provedl nové kopie do kamene. 

Jejich pracovní úsilí bylo dovršeno bezmála po třech letech. v polovině června jsme se jako ateliér podíleli na pomoci při osazování. Pro nás i pro naše studenty to byla neskutečná příležitost a také zkušenost. 

Pro demonstraci celé akce vzniklo 4 minutové video: