Pokračujeme v programu školení NPU

26.10.2021

V rámci programů na Akademii výtvarných umění se podílíme na společném programu vzdělávání Národního památkového ústavu. Projekt je pod vedením doc. MgA. Adama Pokorného Ph.D., který vede ateliér restaurování malby a polychromované plastiky. 

Úkolem programu školení pracovníků NPU je zobrazit problematiku jednotlivých materiálů a také jejich různorodost poškození a problematiky. Zároveň jsou představeny metody rešení problematiky a také reálné řešení na uměleckých dílech a kulturních památkách. Součástí přednášek je také exkurze po restaurátorských ateliérech Akademie výtvarných umění, ale také prohlídka ateilérů Národní galerie. 

Účastníci jsou rozděleni vždy do několika skupin tak, aby nedocházelo k případnému shlukování osob.