Školení laseru

06.12.2021

Dnešním dnem nám začalo školení laserů, kterého jsme se mohli účastnit společně s ateliérem Restaurování malby a polychromované plastiky pod vedením doc. MgA. Adama Pokorného Ph.D. Školení se také účastnily pracovníci NG v Praze. 

Díky školení nám byla představena celá škála možných laserů v závislosti na použití na konkrétních materiálech. Díky této možnosti jsme si my a naši studenti vyzkoušet nejmodernější přístroje v oblasti restaurování a pod odborným dohledem jsme si ověřili funkčnost technologie na konkrétních materiálech. 

Pro příkladné porovnání jsme mohli využít i náš laser, který je zde využíván již řadu let. V rámci použití na některých materiálech se ovšem liší svojí stopou a silou. Za porovnání jsme jistě rádi a alepoň jsme získali znalosti ohledně technologie, která je světově rozšířená a stává se aktuálním řešením čištění sochařských památek a architektury.