Slavnostní předání rektorského úřadu

15.02.2022

Gratulujeme nové rektorce Ing. Arch. Marii Topolčanské PhD. k nové funkci rektorky AVU a přejeme jí mnoho sil a úspěchu při řízení naší instituce. Budeme se těšit na společné setkávání a společné diskuze.