Vazačské zkoušky

29.11.2021

Naši studenti se během studia setkávají s celou řadou úkolů. Studium začíná od získávání modelační zkušenosti a postupně studenti získávají vědomosti ohledně materiálů a řemeslných technik. Studenti jsou postupně zapojení do provádění restaurátorské praxe. 

Jedním z úkonů, se kterými se restaurátoři běžně setkávání ve své praxi, je transfer sochy nebo objektu. Je velice důležité, aby každý z našich studentů věděl jak správně nakládat s těžkými břemeny. Ovšem vždy se nejedná pouze o břemena jednoduchá a kubická. Setkáváme se s velmi složitými tvary a členitou modelací. Pro manipulaci s takovými předměty musíme být velice opatrní nejen jako osoby, které se mohou zranit, ale také musíme být opatrní, abychom nepoškodily památku. 

Z tohoto důvodu pro studenty připravujeme program tak, aby byli připraveni si s břemeny bez problému poradit. Vazačské zkoušky probíhaly u nás v ateliéru za doprovodu školitele a také pedagogického týmu. Byly představeny vazačské techniky a také manipulační technika, se kterou se mohou ve své praxi setkat. 

Po této zkušenosti věříme, že naši studenti získají přehled o bezpečnosti při manipulaci s těžkými břemeny a také budou připraveni s jistotou manipulovat s památkou.