Antická plastika

01.12.2022

"Restaurátorský proces byl započat průzkumem a také na něj navazující teoretickou prací. Plastika byla před restaurátorským zásahem ve dvou fragmentech. Byly také patrné dřívější restaurátorské zásahy, lepené spoje a přetoky klihu. Byl proveden podrobný průzkum jak materiálový, tak historický i z hlediska technologie výroby. Předmět byl citlivě očištěn, rozlepen ve špatně slepených spojích a poté opět slepen. Byla uchycena odlupující se polychromie a také znovu odhalena v místech, kde byla druhotně přetřena bílým nátěrem. Byl také navrhnut podpůrný stojánek, který se nakonec nechal vytisknout na 3D tiskárně. Nakonec byla chybějící hmota v minimální míře doplněna a zpatinována."

Michaela Šmídová

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Snímání druhotné povrchové úpravy
Snímání druhotné povrchové úpravy
Odstranění druhotného lepeného spoje
Odstranění druhotného lepeného spoje
Návrh soklíku - 3D tisk
Návrh soklíku - 3D tisk
Stav po restaurování
Stav po restaurování