Boxer - Josef Franěk

04.10.2021

Úkol restaurování sochy od Fosefa Fráňka byl svěřen posluchači 6. ročníku Petrovi Štalzerovi. Jako jedno z úkolů letošní diplomové práce bylo restaurování sádrové sochy boxera. Socha byla velice poškozena a byla ohrožená její statika. Povrch byl nadmíru znečištěn a nebylo dochováno velké procento původní modelace. Petr si z úkolem poradil bravurně a socha je opět na svých nohou. 

Stav před restaurováním

Stav před restaurováním

Stav před restaurováním

Proces oddělování zadní části sochy

Proces frézování poškozených míst

Proces vkládání podpůrné konstrukce

Proces plastické retuše

Stav po restaurování