Fragmenty kamenné sochy z kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

07.09.2020

Na konci roku 2020 jsme se dočkali dokončení restaurátorských prací od Marie Špačkové, studentky 6. ročníku. Jejím úkolem bylo restaurování fragmentů figurální kamenné sochy z kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Marie Špačková

Marie Špačková započala své studium na Akademii výtvarných umění v roce 2014. První ročník strávila na přípravce pod vedení Tomáše Vejdovského a následně pokračovala ve studiu v Ateliéru restaurování uměleckých děl sochařských. Nadějná studentka se v průběhu studia seznámila s celou řadou materiálů a byla postavena před nespočet závažných restaurátorských problematik. Studentka Marie Špačková byla vždy velice soustředěná a s problematikou si věděla vždy rady. 

Stav před restaurováním

"Restaurované dílo je součástí sbírky Lapidária Národního muzea města Prahy. Restaurovaným předmětem jsou fragmenty figury Naděje z levého kládí na průčelí kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Jedná se o pololežící ženskou figuru. Postava je oblečená do bohatě skládané drapérie. "

Proces čištění sochy

Proces sesazení fragmentů

Stav po restaurování