Právo - figurální reliéf s drakem

30.11.2022

"Po převzetí figurálního reliéfu ze sbírek Národního Muzea byl vytvořen restaurátorský záměr. Vizuální a stratigrafický průzkum povrchu pomohli odhalit hlavní cíle zásahu - očištění povrchu reliéfu, odstranění druhotných konstrukčních/spojujících úprav, vytvoření nové nosné konstrukce, sesazení dvou rozlomených částí, doplnění chybějící modelace a provedení barevné retuše. Povrch sádrového reliéfu byl před plastickou rekonstrukcí a retuší nahydrofobizován a zpevněn nátěrem šelaku rozpuštěného v technickém lihu. Následovala etapa plastického doplnění chybějících a poškozených částí čemuž předcházeli zkoušky pro upřesnění poměru sádry s plavenou křídou. Dále byla provedena barevná retuš povrchu na bázi vodorozpustných barev z důvodu reverzibility. Reliéf byl navrácen do sbírek Národního muzea. Díky nové konstrukci jej bude možné vystavit například i na zeď způsobem zavěšení za kovový pozinkovaný rám opatřený méně rušivým barevným nátěrem."

Filip Matoušek

Stav před restaurování
Stav před restaurování
Zkoušky čištění
Zkoušky čištění
Proces plastické retuše
Proces plastické retuše
Stav po restaurování
Stav po restaurování