Přednáška o sgrafitech

27.10.2022

Dnes jsme měli tu čest se setkat s Doktorem Mgr. Petrem Pavelcem , Ph.D. Mohli jsme dnes vyslechnout jednu ze souboru přednášek o klasickém a historickém zpracování a tvorby sgrafita. Tato přednáška nám přichází velice vhod, jelikož naši diplomanti budou sgrafita tvořit, ale také je budou restaurovat v příštím semestru. 

Přednášku nám pan Pavelec postavil od historického přehledu omítek v oblasti České republiky s evropským rozsahem. Další přesah přednášky mířil na představení restaurovaných objektů a jejich sgrafitovou výzdobu. 

Tyto přednášky budou, jak doufáme, pokračovat průběhem tohoto akademického roku. Pro naše diplomanty to bude zásadní příležitost získat podstatné informace k jejich tvorbě a pro rozšíření si dovedností a informací pro tuto tradiční, leč skoro zapomenutou techniku. 

Je jisté, že přednáška byla inspirující a studenti již své práce započaly. Ovšem je to začátek zadaného úkolu, který je bude provázet celý akademický rok. 


Mgr. Petr Pavelec Ph.D.

O přednášejícím: 

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998-2004 navštěvoval postgraduální studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v roce 2012 dokončil doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil).

Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Vedle dalších profesních aktivit se jako člen realizačních týmů podílel na projektech restaurování fasád Horního hradu v Českém Krumlově (cena Europa Nostra 2008), restaurování zámku Kratochvíle, restaurování sgrafitových fasád měšťanských domů ve Slavonicích nebo restaurování středověkých kostelů v zaniklých obcích někdejšího pohraničního pásma v jižních Čechách (např. Cetviny, Polná, Boletice). Působil jako hlavní manažer projektu Hradní muzeum Český Krumlov 2009-2011, je iniciátorem dlouholetého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů a autorem tří jeho etap (Rožmberský rok 2011 s výstavou Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně v Praze 2011, Velká hradozámecká inventura 2015 s výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu a Šlechta českých zemí v evropské diplomacii 2018). V letech 2012 -2020 inicioval a řídil experimentální projekt restaurování středověké věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou.